ViProje


 MENÜ
 
 • Anasayfa
 • Malzeme Bilgisi
 • Forum
 • Downloads
 • Linkler
 •  

   Language
       

  Google Translate

   

   Tüm Projeler
   

   

   Dost Likler
    · 1: İkinciElKamyonlar.CoM
  · 2: Menacam.CoM
  · 3: PiCProje
  · 4: OselSan.CoM
  · 5: Saltnlight-e.CoM
   

  Pic 16F84A le ifreli Kilit - Microchip - ViProje. CoM - NET
  Microchip Pic 16F84A le ifreli Kilit

  PIC16F84 kullanlarak gerekletirilen bu uygulamada, 4 haneli bir ifre nceden belirlenmi ve tu takmndan bu ifre girildiinde roleye bal bir ykn altrlmas amalananmtr. Devre yle alr; Ilk enerji verildiinde krmz LED yanktr ve role kapaldr. Doru ifre girilinceye kadar devre bu durumda bekler. Tu takmndan, doru ifre rakamlar sra ile tulanp "BA" butonu (A Butonu) tulandnda, role eker ve YEIL LED yanar. Bu durumun ardndan herhangi bir tua basldnda, role tekrar kapanr ve krmz LED yanar.

  Devre iin belirlenen ifre "1881" rakamlardr. Bu ifre deerini aadaki satrlar deitirerek, istediiniz bir ifre belirleyebilirsiniz.
  	SIFRE1 EQU	D'1'
  	SIFRE2 EQU	D'8'
  	SIFRE3 EQU	D'8'
  	SIFRE4 EQU	D'1'
  
  Devrenin altrlmas iin gerekli dosyalar sifreli_kilit.zip dosyas ierisinde yer almaktadr. Dosyay indirmek iin linke tklaynz. (sifreli_kilit.zip)
  DEVRENIN AIK EMASI (PROTEUS 5.2 ile izilmi ve simule edilmitir.):
  Aýk Þema
  DEVRENIN PROGRAMI (MPASM 5.2 ile derlemitir ve denemitir.):
  ;PIC16F84 ILE YAPILAN SIFRELI KILIT
  ;H.SERIMER 4/2002
  ;WWW.EPROJE.COM ICIN TAZIRLANMISTIR
  ;DENEYSEL AMACLIDIR
  ;****************************************************************************
  TANIMLAMALAR:
  	list   p=16F84A       	; DERLEYICIYE ISLEMCI TANITILIR
  	#include     	; PIC16F84 TANIMLAMA DOSYASI
  
  	KEYB_DATA	EQU	H'0010'
  	KEYB_SCAN	EQU	H'0011'
  	SOFT_INT_TIMER1	EQU	H'0012'
  	FONKSIYON	EQU	H'0013'
  	msb		EQU	H'0014'
  	lsb		EQU	H'0015'
  	SYSCON		EQU	H'0016'
  	M_TEMP0		EQU	H'0017'
  	KEYCOUNT	EQU	H'0018'	
  
  	KEY_BUFFER1	EQU	H'0020'
  	KEY_BUFFER2	EQU	H'0021'
  	KEY_BUFFER3	EQU	H'0022'
  	KEY_BUFFER4	EQU	H'0023'
  	KEY_BUFFER5	EQU	H'0024'
  	KEY_BUFFER6	EQU	H'0025'
  	KEY_BUFFER7	EQU	H'0026'
  	KEY_BUFFER8	EQU	H'0027'
  
  	; SIFRELI KILIT ICIN ISTEDIGINIZ 4 HANELI SIFREYI
  	; BURADA BELIRLEYIN
  	; SUAN SIFRE 1881 OLARAK TANIMLIDIR
  	SIFRE1		EQU	D'1'
  	SIFRE2		EQU	D'8'
  	SIFRE3		EQU	D'8'
  	SIFRE4		EQU	D'1'
  
  
  ;PORTB UCLARI
  	KEY_SCAN0	EQU	H'0003'
  	KEY_SCAN1	EQU	H'0002'
  	KEY_SCAN2	EQU	H'0001'
  
  ;PORTA UCLARI
  	IRCODE		EQU	H'0000'
  	KIRMIZILED	EQU	H'0003'
  	YESILLED	EQU	H'0002'
  	ROLE		EQU	H'0001'
  	BUZZER		EQU	H'0004'
  
  ;SYSCON UCLARI
  	BUTON_BASILI	EQU	H'0000'
  	SIFRE_GECERLI	EQU	H'0001'
  	KILIT_DURUM	EQU	H'0002'
  
  
  	__CONFIG  _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC
  
  
  	ORG	H'0000'
  	GOTO	BASLA
  
  	ORG	H'0004'
  	GOTO	INT_VECTOR
  
  ;****************************************************************************
  ;****************************************************************************
  BEKLEME_DONGUSU:
  	NOP
  	clrwdt
  	NOP
  	GOTO	BEKLEME_DONGUSU	
  
  ;****************************************************************************
  ;****************************************************************************
  	ORG	H'0010'	
  INT_VECTOR
  	;TIMER0 INTERRUPTU ?
  	;BORTB KEYPRESS?
  	GOTO	BEKLEME_DONGUSU
  
  ;****************************************************************************
  ;****************************************************************************
  BASLA:
  	CLRF	SYSCON
  	CLRF	KEYCOUNT
  
  	MOVLW	H'FF'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	MOVLW	B'11111110'
  	MOVWF	SOFT_INT_TIMER1
  
  	MOVLW	B'11111110'
  	MOVWF	KEYB_SCAN
  	CALL	PORTLARI_AYARLA
  
  ALGORITMA:
  	clrwdt
  	NOP
  	CALL	TUS_DEGERI_HESAPLA
  
  ;KILIT DURUMU KONTROLU
  	BTFSC	SYSCON,KILIT_DURUM
  	GOTO	KILITDURUM1
  	GOTO	KILITDURUM2
  KILITDURUM1:
  ;KILITACIK
  ;KILIT ACIK KONUMDA ISE YESIL LED YAKILIR KIMIZI LED SONDURULUR
  	BSF	PORTA,YESILLED
  	BCF	PORTA,KIRMIZILED
  	BSF	PORTA,ROLE
  	GOTO	KILITDURUMSON
  KILITDURUM2
  ;KILIT KAPALI:
  ;KILIT KAPALI KONUMDA ISE KIMIZI LED YAKILIR YESIL LED SONDURULUR
  	BSF	PORTA,KIRMIZILED
  	BCF	PORTA,YESILLED
  	BCF	PORTA,ROLE
  KILITDURUMSON:
  ;TEST ICIN
  
  	CALL	SIFRE_KARSILASTIR
  
  	MOVFW	KEYB_DATA
  	MOVWF	M_TEMP0
  	MOVF	M_TEMP0,W	;karsilatirilacak degisken onceden MTEMP'e yuklenmistir
  	XORLW	D'11'		;W ile karsilastirilacak tamsayi xor'lanir
  	BTFSC	STATUS,Z	;IF W=M_TEMP 
  	CLRF	KEYCOUNT
  
  	goto ALGORITMA
  
  ;****************************************************************************
  ;****************************************************************************
  TUS_DEGERI_HESAPLA:
  ;	MOVLW	H'FF'
  	MOVFW	KEYB_DATA
  	MOVWF	M_TEMP0
  
  ;1.sutun 1,4,7,bk
  	BCF	PORTB,KEY_SCAN0
  	BSF	PORTB,KEY_SCAN1
  	BSF	PORTB,KEY_SCAN2
  	CALL	DLY_1MS		; BUTON TEKPI SURESI ICIN 1mS BEKLENIR
  T_D_H_1:
  	BTFSC	PORTB,4
  	GOTO	T_D_H_4
  	MOVLW	D'1'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_4:
  	BTFSC	PORTB,5
  	GOTO	T_D_H_7
  	MOVLW	D'4'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_7:
  	BTFSC	PORTB,6
  	GOTO	T_D_H_K
  	MOVLW	D'7'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_K:
  	BTFSC	PORTB,7
  	GOTO	T_D_H_1SON
  	MOVLW	D'10'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_1SON:
  ;2.sutun 2,5,8,0
  	BSF	PORTB,KEY_SCAN0
  	BCF	PORTB,KEY_SCAN1
  	BSF	PORTB,KEY_SCAN2
  	CALL	DLY_1MS		; BUTON TEKPI SURESI ICIN 1mS BEKLENIR
  
  T_D_H_2:
  	BTFSC	PORTB,4
  	GOTO	T_D_H_5
  	MOVLW	D'2'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_5:
  	BTFSC	PORTB,5
  	GOTO	T_D_H_8
  	MOVLW	D'5'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_8:
  	BTFSC	PORTB,6
  	GOTO	T_D_H_0
  	MOVLW	D'8'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_0:
  	BTFSC	PORTB,7
  	GOTO	T_D_H_2SON
  	MOVLW	D'0'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_2SON:
  ;3.sutun 3,6,9,ba
  	BSF	PORTB,KEY_SCAN0
  	BSF	PORTB,KEY_SCAN1
  	BCF	PORTB,KEY_SCAN2
  	CALL	DLY_1MS		; BUTON TEKPI SURESI ICIN 1mS BEKLENIR
  T_D_H_3:
  	BTFSC	PORTB,4
  	GOTO	T_D_H_6
  	MOVLW	D'3'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_6:
  	BTFSC	PORTB,5
  	GOTO	T_D_H_9
  	MOVLW	D'6'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_9:
  	BTFSC	PORTB,6
  	GOTO	T_D_H_A
  	MOVLW	D'9'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  
  T_D_H_A:
  	BTFSC	PORTB,7
  	GOTO	T_D_H_3SON
  	MOVLW	D'11'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_TUSABASILDI
  T_D_H_3SON:
  
  
  ;BUTON BASILI KALDI ISE SON TUS HAFIZADA BEKLETILIR
  ;DEGILSE FF DEGERI VERILIR
  T_D_H_BT0:
  	BTFSC	SYSCON,BUTON_BASILI
  	GOTO	T_D_H_BT1
  	GOTO	T_D_H_BT2
  T_D_H_BT1:
  	MOVFW	M_TEMP0
  	MOVWF	KEYB_DATA
  	GOTO	T_D_H_BT3
  T_D_H_BT2:
  	MOVLW	H'FF'
  	MOVWF	KEYB_DATA
  T_D_H_BT3:
  
  T_D_H_TUSYOK:
  	BCF	SYSCON,BUTON_BASILI
  	BCF	PORTA,KIRMIZILED
  	GOTO	T_D_H_SON
  
  T_D_H_TUSABASILDI:
  	BTFSS	SYSCON,BUTON_BASILI
  	CALL	KEY_BUFFER_TAZELE
  	NOP
  
  	BSF	SYSCON,BUTON_BASILI
  	BSF	PORTA,KIRMIZILED
  
  T_D_H_SON:
  ;TUS TARAMA KAPALI
  	BSF	PORTB,KEY_SCAN0
  	BSF	PORTB,KEY_SCAN1
  	BSF	PORTB,KEY_SCAN2
  RETURN
  ;****************************************************************************
  KEY_BUFFER_TAZELE:
  	INCF	KEYCOUNT
  	MOVFW	KEY_BUFFER2
  	MOVWF	KEY_BUFFER1
  
  	MOVFW	KEY_BUFFER3
  	MOVWF	KEY_BUFFER2
  
  	MOVFW	KEY_BUFFER4
  	MOVWF	KEY_BUFFER3
  
  	MOVFW	KEY_BUFFER5
  	MOVWF	KEY_BUFFER4
  
  	MOVFW	KEYB_DATA
  	MOVWF	KEY_BUFFER5
  
  RETURN
  ;****************************************************************************
  ;****************************************************************************
  SIFRE_KARSILASTIR:
  S_K1:
  	MOVFW	KEY_BUFFER1
  	MOVWF	M_TEMP0
  	MOVF	M_TEMP0,W	;karsilatirilacak degisken onceden MTEMP'e yuklenmistir
  	XORLW	SIFRE1		;W ile karsilastirilacak tamsayi xor'lanir
  	BTFSS	STATUS,Z	;IF W=M_TEMP 
  	GOTO	S_K_YANLIS	;M_TEMP != 3 else SATIR_1 den sonraki islemler
  S_K2:
  	MOVFW	KEY_BUFFER2
  	MOVWF	M_TEMP0
  	MOVF	M_TEMP0,W
  	XORLW	SIFRE2
  	BTFSS	STATUS,Z
  	GOTO	S_K_YANLIS
  S_K3:
  	MOVFW	KEY_BUFFER3
  	MOVWF	M_TEMP0
  	MOVF	M_TEMP0,W
  	XORLW	SIFRE3
  	BTFSS	STATUS,Z
  	GOTO	S_K_YANLIS
  S_K4:
  	MOVFW	KEY_BUFFER4
  	MOVWF	M_TEMP0
  	MOVF	M_TEMP0,W
  	XORLW	SIFRE4
  	BTFSS	STATUS,Z
  	GOTO	S_K_YANLIS
  S_K5:
  	MOVFW	KEY_BUFFER5
  	MOVWF	M_TEMP0
  	MOVF	M_TEMP0,W
  	XORLW	D'11'
  	BTFSS	STATUS,Z
  	GOTO	S_K_YANLIS
  
  S_K_DOGRU:
  	BSF	SYSCON,KILIT_DURUM
  	GOTO	S_K_SON
  S_K_YANLIS:
  	BCF	SYSCON,KILIT_DURUM
  
  S_K_SON:	
  RETURN
  ;****************************************************************************
  ;PIC0007 SIFRELI KILIT ICIN PORT AYARLARI
  ;****************************************************************************
  PORTLARI_AYARLA:
  	CLRF	PORTB			; RESET portb
  	CLRF	PORTA			; RESET portA
  
  	BSF	STATUS, RP0		; BANK 1 GECILIR
  	MOVLW	B'11110001'		; RB0-7=CIKIS
  	MOVWF	TRISB
  	MOVLW	B'00010000'		; RA0-5=GIRIS
  	MOVWF	TRISA
      bcf   OPTION_REG,NOT_RBPU	;PORTB pull-up
  	BCF	STATUS, RP0		; BANK 0 GECILIR
  	RETURN
  ;****************************************************************************
  ;	4MHz CLOCK ICIN BEKLETME RUTINLERI
  ;	BU RUTIN CALL ILE FLIP_FLOP DONGUSUNDEN CAGIRILIR
  ;****************************************************************************
  BEKLET_100MS:
  	DLY_100MS		;YAKLASIK 100 MILI SANIYE
  		CLRWDT
  	    movlw  D'200'
      	movwf  msb
  		GOTO	DLY1
  	DLY_10MS		;YAKLASIK 10 MILI SANIYE
  		CLRWDT
  	    movlw  D'20'
      	movwf  msb
  		GOTO	DLY1
  
  	DLY_1MS			;YAKLASIK 1 MILI SANIYE
  		CLRWDT
  	    movlw  D'2'
      	movwf  msb
  		GOTO	DLY1
  	DLY1
  		movlw  D'168'
  	    movwf  lsb
  	DLY2			;YAKLASIK 3 MICRO SANIYE
  		decfsz lsb,F	;1 INS
  	    goto  DLY2	;2 INS
  	    decfsz msb,F	;1 INS
      	goto  DLY1	;2 INS
  	RETURN
  
  
  org	h'03ff'
  end
  
  
  
  

  Gnderen: Hseyin GNER Tarih: 09/02/2006 Pic 16F84A le ifreli Kilit Yazdr

  Yorumu Gnderen : September Tarihi : 27/05/2013 11:20 am

  == disk-to-FRAM on-the-flyTo re-synchronize to byte boundaries, we could etiehr* insert fake zero bits just before that sync header, or* delete up to 7 bits just before that sync headerThe stuff just before the sync header is merely garbage in the between-sector gap, right?(I probably should have mentioned this back in 2005) The reason why I don’t like this is TIME. I agree we don't want interrupts be bloated pigs that take so much time that they block the next interrupt.But I suspect synchronizing will add less than 10 instruction-times to your worst-case floppy-to-FRAM interrupt time. it's wafer-thin! Didn't you post your interrupt code once ? searches in vain for the interrupt code I assume you have something like - assumed code -bits RES 1bitcount RES 1store_one_bit: bsf STATUS,C ; (necessary) jmp finish_storing_bitstore_zero_bit: bcf STATUS,C ; (necessary) jmp finish_storing_bitfinish_storing_bit: RLF bits,f; check bits remaining.; if bits+0 is full, dump it to FRAM.; Otherwise return and wait for another bit. decfsz bitcount returndump_bits_to_FRAM: movlw 8 movwf bitcount movf bits,W call write_w_to_FRAM return - end assumed code -It's just a little more code to also detect and synchronize to the 4489 4489 sync header, something like this: - code to detect and synchronize -; WARNING: untested code.; Written by David Cary 2007-02-06 and put into the public domain.bits RES 3bitcount RES 1store_one_bit: bsf STATUS,C ; (necessary) jmp finish_storing_bitstore_zero_bit:; Just before adding zero bit, check sync.; compare (bits+1):(bits+2) to 0 4489; compare_unsigned_16:movf bits+1,waddlw (0xFF 0 44 + 1);; Are they equal ?skpz goto continue_storing_bit; yes, hi bytes are equal compare lomovf bits+2,w addlw (0xFF 0 89 + 1); skpz goto continue_storing_bit ; yes, both bytes are equal now what? ; throw away bits to re-sync. ; 8 cases: ; bitcount = 8: we're already synchronized ; (so leave bitcount alone). ; bitcount = 1..7: not synchronized ; (so reset bitcount to 8 to throw away bits). movlw 8 movwf bitcount ; also consider setting a sync found flag continue_storing_bit:; resume storing zero bit bcf STATUS,C ; (necessary) jmp finish_storing_bitfinish_storing_bit: RLF bits+2,f RLF bits+1,f RLF bits+0,f; check bits remaining.; if bits+0 is full, dump it to FRAM.; Otherwise return and wait for another bit. decfsz bitcount returndump_bits_to_FRAM: movlw 8 movwf bitcount movf bits+0,W call write_w_to_FRAM return - end code to detect and synchronize -

  Yorumu Gnderen : Buff Tarihi : 25/05/2013 12:41 pm

  I told my kids we'd play after I found what I ndeeed. Damnit.
  sim/Nic:
  E-mail: (optional)
  Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

  Onay Kodu


   Anket
     

  Sitemizde Bir Forum Almasn stermisiniz??
  Evet Gzel Olur.
  Hayr Gerek Yok.
  Bir Fikrim YOK.
  Sonular

   Tüm Kategoriler

   

   

   

   

  BY Hüseyin GÜNER
  www.000webhost.com