ViProje


 MENÜ
 
 • Anasayfa
 • Malzeme Bilgisi
 • Forum
 • Downloads
 • Linkler
 •  

   Language
       

  Google Translate

   

   Tüm Projeler
   

   

   Dost Likler
    · 1: İkinciElKamyonlar.CoM
  · 2: Menacam.CoM
  · 3: PiCProje
  · 4: OselSan.CoM
  · 5: Saltnlight-e.CoM
   

  RDVV NoTune 2006V6 8 Watt - FM PLL Modlatrler - ViProje. CoM - NET
  FM PLL Modlatrler RDVV NoTune 2006V6 8 Watt

  Merhaba Arkadalar Uzun sredir zerinde aratrmalar yaparak edindiim bu RDVV NoTune 2006V6 versiyonunu size sunmaktan ok mutluyum. Henz deneme ansm olmad. Ancak almamak gibi bir ihtimalde vermiyorum. Eski versiyonlarn yapan doslarm zellikle bunu grnce ok sevineceklerdir.

  nceki RDVV versiyonlarndan farkl olarak ses kalitesi daha iyi olduu hakknda yorumlar okudum. ift katl bakr plaket kullanlm. Buda baz parazitlerin nlenmesini salam. Max frekans sapmas +/- 20 Hz nceki versiyondan farkl olarak k gc daha sabit kalmakta. nceki versiyonda frekans deiiklii yaptnzda k gcn tam istediiniz gibi ayarlayamyorduk. Bu versiyonda k gc min 6 Watt max 8.3 Watt 87.5-108 low pass daha iyi alyor.Pic 16f84 te Yazlmsal olarak pek bir deiiklik yok. Sadece Ekran 16x2 Yaplm. eski versiyonundaki hex lede ala bilir.

  Sonunda hazrladmz programn testleri bitti. Artk sizlerle paylamaktan mutluluk duyuyorum. 3.2mhz kristali bulmakta zorluk eken arkadalarmzn destei ile de 6.4Mhz iinde Program hazrladk. 6.4Mhz kristal kullanldnda tsa5511 de kratl frekans seilemiyor (r; 91,75 yaplamyor. 91,70Mhz olarak ayarlana biliyor). Zaten Trkiye'de bu sitem kullanlmyor. Avrupa'da kullanlyor diye bilgim var. Program hazrlarken yardmlarda bulunana Ahmet GRBZ abiye ok teekkr ederiz.

  Pic16fxx Ak Devre emas

  rdvv-2006v6-pic16fxxx-schematic

  Tsa5511 PLL Ak Devre emas

  rdvv-notune-2006v6-pll-tsa5511-schematic

  Modlatr Ve 8watt k Kat Ak Devre emas

  rdvv-notune-2006v6-8watt-schematic

  PCB Devre emalar

  Sprint Layout Dosyas

  8watt-rdvv-2007.LAY

  notune_bottom.pdf

  Bask Devre Alat Yz

  notune_top.pdf

  Bask Devre st Yz

  beultetes.pdf

  Malzeme Yerleimi

  Bizim Hazrladmz Program

  rdvv_program.rar

  RDVV.ASM Dosyalar

  Rdvv.asm

  RDVV.Hex Dosyalr

  PC16f84A.HEX

  PC16F628A.HEX

  LCD Balants

  8watt-display.doc

  Yaplm Hali

  RDVV-NoTune-2006V6-8watt-tsa5511.gif

  Proje Alntdr

  http://www.basefm01.extra.hu

  Gnderen: Hseyin GNER Tarih: 10/11/2008 RDVV NoTune 2006V6 8 Watt Yazdr

  Yorumu Gnderen : Sepriadi Tarihi : 27/05/2013 09:47 am

  bir zamanlar pelniamart sinema club vardır, filmlere sponsor olup film baÅlarken pelniamart sinema club sunar filmin sonunda pelniamart sinema club sundu derdi, prestij ae7ısında olduke7a baÅarılı uzun df6nemde satıÅları artıran reklamdı, internette ilan veren firmalar bf6yle prestijli reklamları f6rnek almalılar, hedef kitleye ulaÅıyor,akılda kalıcı,sfcreklilik arz ediyor abuk subuk bir sitede yer alan banner hedef kileye ulaÅmıyor verilen mesajlar akılda kalıcı olmuyor belli bir sfcrekliliÄi yok, fcrfcnfc satmak isteyen bir Åirket fcrfcnfc alan veya almayı planlayan kiÅileri hangi siteleri takip ettiÄini araÅtırmalı, fcrfcnlerini mutlaka inceleme ie7in bir yerlere gf6ndermeli, mfcÅterilerle iyi iliÅkiler kurup kendisi hakında e7eÅitli mecralarda baÅtan olumsuz yorumlar e7ıkmasına engel olmalı, bunun yerine bfcyfck bir tembel hakim ajansa ver ajans halletsin.

  Yorumu Gnderen : Galina Tarihi : 27/05/2013 08:14 am

  Katılıyorum, hatta Eroseyir ve/veya Tozutturan Raflar gibi bf6lfcmleriniz olsa tıklanmanın dibine vluurur. Misal Tozutturan Raflar bf6lfcmfcnde Victoria's Secret 2012 defilesini mercek altına alıp, detaylıca inceleyebilirsiniz. Tfcrkiye'de ve dfcnyada bir ilk olur. Eroseyir bf6lfcmfcnde Adriana Lima'nın kullandıÄı mobil cihazlar ve taÅınmazlarını yine detaylıca inceleyip hayatın anlamının yeniden keÅfedilmesi saÄlanabilir. Konuya df6nersek, yeni konseptinizi ben de beÄendim. Gfcn gee7tike7e kendinizi geliÅtiriyor, kalitenizi arttırıyor ama samimiyetten, dfcrfcstlfckten ve doÄallıktan f6dfcn vermiyorsunuz. Hep bf6yle gitmesi dileÄiyle.Videoyu izleyince insan daha da iyi anlıyor bu e7arpık dfczende dfczgfcn iÅlerle dikiÅ tutturmanın zorluÄunu. Bu nedenle reklamlarınıza aklıma geldike7e tıklıyorum ama daha f6nce baÅka arkadaÅların da belirttiÄi gibi baÄıÅ/donate sistemi kullanmaya niyetlenirseniz seve seve katkıda bulunmaya e7alıÅırım bu oluÅumu seven yfczlercesi gibi.

  Yorumu Gnderen : Thiago Tarihi : 25/05/2013 10:45 am

  bir zamanlar paneiamlrt sinema club vardc4b1r, filmlere sponsor olup film bac59flarken paneiamlrt sinema club sunar filmin sonunda paneiamlrt sinema club sundu derdi, prestij ac3a7c4b1sc4b1nda oldukc3a7a bac59farc4b1lc4b1 uzun dc3b6nemde satc4b1c59flarc4b1 artc4b1ran reklamdc4b1, internette ilan veren firmalar bc3b6yle prestijli reklamlarc4b1 c3b6rnek almalc4b1lar, hedef kitleye ulac59fc4b1yor,akc4b1lda kalc4b1cc4b1,sc3bcreklilik arz ediyor abuk subuk bir sitede yer alan banner hedef kileye ulac59fmc4b1yor verilen mesajlar akc4b1lda kalc4b1cc4b1 olmuyor belli bir sc3bcreklilic49fi yok, c3bcrc3bcnc3bc satmak isteyen bir c59firket c3bcrc3bcnc3bc alan veya almayc4b1 planlayan kic59fileri hangi siteleri takip ettic49fini arac59ftc4b1rmalc4b1, c3bcrc3bcnlerini mutlaka inceleme ic3a7in bir yerlere gc3b6ndermeli, mc3bcc59fterilerle iyi ilic59fkiler kurup kendisi hakc4b1nda c3a7ec59fitli mecralarda bac59ftan olumsuz yorumlar c3a7c4b1kmasc4b1na engel olmalc4b1, bunun yerine bc3bcyc3bck bir tembel hakim ajansa ver ajans halletsin.

  Yorumu Gnderen : Nova Tarihi : 25/05/2013 10:27 am

  Katc4b1lc4b1yorum, hatta Eroseyir ve/veya Tozutturan Raflar gibi bc3b6lc3bcmleriniz olsa tc4b1klanmanc4b1n dibine vlruuur. Misal Tozutturan Raflar bc3b6lc3bcmc3bcnde Victoria's Secret 2012 defilesini mercek altc4b1na alc4b1p, detaylc4b1ca inceleyebilirsiniz. Tc3bcrkiye'de ve dc3bcnyada bir ilk olur. Eroseyir bc3b6lc3bcmc3bcnde Adriana Lima'nc4b1n kullandc4b1c49fc4b1 mobil cihazlar ve tac59fc4b1nmazlarc4b1nc4b1 yine detaylc4b1ca inceleyip hayatc4b1n anlamc4b1nc4b1n yeniden kec59ffedilmesi sac49flanabilir. Konuya dc3b6nersek, yeni konseptinizi ben de bec49fendim. Gc3bcn gec3a7tikc3a7e kendinizi gelic59ftiriyor, kalitenizi arttc4b1rc4b1yor ama samimiyetten, dc3bcrc3bcstlc3bckten ve doc49fallc4b1ktan c3b6dc3bcn vermiyorsunuz. Hep bc3b6yle gitmesi dilec49fiyle.Videoyu izleyince insan daha da iyi anlc4b1yor bu c3a7arpc4b1k dc3bczende dc3bczgc3bcn ic59flerle dikic59f tutturmanc4b1n zorluc49funu. Bu nedenle reklamlarc4b1nc4b1za aklc4b1ma geldikc3a7e tc4b1klc4b1yorum ama daha c3b6nce bac59fka arkadac59flarc4b1n da belirttic49fi gibi bac49fc4b1c59f/donate sistemi kullanmaya niyetlenirseniz seve seve katkc4b1da bulunmaya c3a7alc4b1c59fc4b1rc4b1m bu oluc59fumu seven yc3bczlercesi gibi.

  Yorumu Gnderen : Jody Tarihi : 25/05/2013 06:34 am

  Right on-this hpeeld me sort things right out.

  << nceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 Sonraki Sayfa >>

  sim/Nic:
  E-mail: (optional)
  Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

  Onay Kodu


   Anket
     

  Sitemizde Bir Forum Almasn stermisiniz??
  Evet Gzel Olur.
  Hayr Gerek Yok.
  Bir Fikrim YOK.
  Sonular

   Tüm Kategoriler

   

   

   

   

  BY Hüseyin GÜNER
  www.000webhost.com